Chả giã tay Lục Nam, Rượu Núi Huyền được công nhận nhãn hiệu tập thể

(Lục Nam) – Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ khoa học và Công nghệ) vừa có quyết định công nhận 2 nhãn hiệu hàng hóa tập thể đối với sản phẩm Chả giã tay Lục Nam và Rượu Núi Huyền.Theo đó, Chả giã tay Lục Nam của Hợp tác xã Chả giã tay Lục Nam (thị trấn Đồi Ngô) và Rượu Núi Huyền của Hợp tác xã Nấu rượu gạo truyền thống Núi Huyền (xã Bắc Lũng) được công nhận nhãn hiệu tập thể.

Đây là các sản phẩm truyền thống của địa phương, được sản xuất theo phương pháp thủ công, bảo đảm các tiêu chuẩn hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chả giã tay Lục Nam

Chả giã tay Lục Nam.

Theo ông Vũ Trí Học, Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Nam, từ năm 2018, đơn vị phối hợp với các xã, thị trấn đã hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức sản xuất, hỗ trợ kinh phí hoàn thiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể cho hai sản phẩm này.

20190726092329 18

Các sản phẩm truyền thống của huyện Lục Nam thường xuyên tham gia các hội trợ, triển lãm.

Chả giã tay Lục Nam do một số hộ ở thị trấn Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô sản xuất, quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu tại địa phương và TP Bắc Giang. Rượu Núi Huyền chủ yếu đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng.

Khi được công nhận nhãn hiệu tập thể, các hợp tác xã có điều kiện để giữ gìn và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, quảng bá sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.