Phát hiện 2 tàu vận chuyển cát, sỏi trái phép tại Lục Nam

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh…