Bắc Giang cho phép tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện đông người

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản cho phép người dân được tổ chức…