Lục Nam: Rác thải ùn ứ trên kênh Yên Lại

Những ngày gần đây, rác thải sinh hoạt ứ đọng trên kênh Yên Lại, đoạn chảy…